Miasto i gmina Janowiec Wielkopolski leży w południowo - zachodniej części województwa kujawsko - pomorskiego w powiecie żnińskim, w odległości około 60 km od Poznania i 60 km od Bydgoszczy. Powierzchnia gminy 13 074 ha, 9800 mieszkańców, 22 sołectw.

Rodzaj Gminy : Gmina miejsko-wiejska

obrazek

  Adres:
ul. Gnieźnieńska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski

Gmina Janowiec Wielkopolski
ul. Gnieźnieńska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
REGON: 092351191

Kod TERYT: 0419033
 

Skrytka ePUAP: /UMJanowiec/skrytka

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.

Opłata śmieciowa:
86 8959 0001 5500 0198 2000 0470

Pozostałe dochody:
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020

Zasady wystawiania faktur na Gminę

 

Kontakt:
Telefon: (+ 48 52) 3023034, 3023005

Burmistrz: Leszek Grzeczka
(+ 48 52) 3023034, 3023005
email: burmistrz@um-janowiecwlkp.pl

Zastępca Burmistrza: Michał Werkowski
tel. (052) 30-23-034, 30-23-005
m.werkowski@um-janowiecwlkp.pl

Skarbnik: Piotr Balcerek
(+ 48 52) 3023034, 3023005
email: finanse@um-janowiecwlkp.pl

Przyjmujemy interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
w każdy wtorek w godz. 7.30 - 15.30

 

(W CZASIE NIEOBECNOŚCI BURMISTRZA - INTERESANTÓW W SPRAWCH SKARG I WNIOSKÓW

PRZYJMUJE SEKRETARZ GMINY)

 

 

SEKRETARZ, SKARBINIK GMINY

ORAZ KIEROWNICY REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISKACH PRACY

PRZYJMUJĄ OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 7.30 - 15.30

 

 

 

KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY,

 PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW

W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW,

W SIEDZIBACH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH,

W DNIACH I GODZINACH USTALONYCH

PRZEZ KIEROWNIKÓW TYCH JEDNOSTEK

 

 

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE PISEMNIE, TELEGRAFICZNIE LUB ZA POMOCĄ DALEKOPISU, TELEFAKSU, POCZTY ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE USTNIE DO PROTOKOŁU.