I N F O R M A C J A 

Urzędnik wyborczy w Gminie Janowiec Wielkopolski informuje, że z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z ograniczeniem zakresu przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. przyjmowane będą najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.03.2020 r.:

  • w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: urz-041903-1@pkw.gov.pl;
  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty przesłanej na adres: Urząd Miejski Janowiec Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski;
  • osobiście  w  Urzędzie Miejskim, ul. Gnieźnieńska 3,
    po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

 

Osoby dokonujące zgłoszeń proszone
są o wcześniejszy kontakt telefoniczny
tel. nr 519 482 720.

 

Urzędnik wyborczy
w Gminie Janowiec Wielkopolski

/ Anna Napieralska - Gawron /