I N F O R M A C J A

 

Urzędnik wyborczy w Gminie Janowiec Wielkopolski informuje, że Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. do dnia 16.04.2020r. do godz.15:30:

-       w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: urz-041903-1@pkw.gov.pl;

-       za pośrednictwem tradycyjnej poczty przesłanej na adres: Urząd Miejski Janowiec Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski;

-       osobiście  w  Urzędzie Miejskim, ul. Gnieźnieńska 3,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty
.

 

Osoby dokonujące zgłoszeń proszone
są o wcześniejszy kontakt telefoniczny
tel. nr 519 482 720.

 

                                                       Urzędnik wyborczy

w Gminie Janowiec Wielkopolski

                                                                  / Anna Napieralska – Gawron /