INFORMACJA

SPIS WYBORCÓW UPRAWNIONYCH
DO GŁOSOWANIA DLA WYBORÓW
PREZYDENTA  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  ZARZĄDZONYCH   NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY I UDOSTĘPNIONY DO WGLĄDU
 W URZĘDZIE MIEJSKIM W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
 UL. GNIEŹNIEŃSKA 3  -  POKÓJ  NR 16
W DNIACH OD  20.04.2020 R. - 4.05.2020 R.
 W GODZINACH URZĘDOWANIA, TJ.  OD 7.30 - 15.30

 

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

/-/  LESZEK GRZECZKA