Informacje na temat rozpatrywanych petycji

 kierowanych do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego w 2020 r.

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Renata Sutor
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

W załączeniu

PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

31 maja 2020 r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

-

-