Zwołuję na dzień 17 września 2020 roku /czwartek/ o godzinie 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

   Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie planów inwestycyjnych na lata 2021-2022.
3. Omówienie potrzeb w zakresie stworzenia dokumentacji na inwestycje na drogach gminnych.
4. Zapytania i wolne głosy.
5. Zakończenie.                                            

                                          Przewodniczący Komisji
                                                                                                      
                                                   /-/ Barbara Polus


               Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie planów inwestycyjnych na lata 2021-2022.
3. Omówienie potrzeb w zakresie stworzenia dokumentacji na inwestycje na drogach gminnych.
4. Zapytania i wolne głosy.
5. Zakończenie.                                            
                                               Przewodniczący Komisji
      
                                                     /-/ Dorota Woźniak


   Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie planów inwestycyjnych na lata 2021-2022.
3. Omówienie potrzeb w zakresie stworzenia dokumentacji na inwestycje na drogach gminnych.
4. Opinie w sprawie sprzedaży oraz zamiany działek.
5. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie progów zwalniających na ul. Obrońców Kłecka i sąsiednich ulic.
6. Zapytania i wolne głosy.
7. Zakończenie.                                            
                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                                                
                                                     /-/ Teresa Rusiewicz