UCHWAŁA NR XIX/156/20 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

UCHWAŁA NR XIX/155/20 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 (2)

UCHWAŁA NR XIX/154/20 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok (3)

UCHWAŁA NR XIX/153/20 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Janowiec Wielkopolski na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski