Zwołuję posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie  się:
   
30 września 2020 r. /środa/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3a
z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Ustosunkowanie się do skargi z dnia 11 września 2020 r.
3. Zapytania i wolne głosy.
4. Zakończenie.
                                                               
  
 Zastępca Przewodniczącego Komisji
    /-/ Marek Sypniewski